dissabte, 24 de març de 2012

Borgonyà

Panoràmica del carrer Fabra.
Novembre del 2011.