divendres, 23 de març de 2012

Borgonyà

Detall del carrer Fabra.
Novembre del 2011.