dijous, 15 de març de 2012

Borgonyà

Finestra. Carrer Escòcia.
Novembre del 2011.