dijous, 8 de març de 2012

Borgonyà

Darrera del carrer Paisley.
Novembre del 2011.