dilluns, 5 de març de 2012

Borgonyà

Una foto més del carrer.
El sol baix de l´hivern provoca
unes dominants difícils de
controlar.
Novembre del 2011.