dilluns, 12 de març de 2012

Borgonyà

Cases del carrer Escòcia.
Novembre del 2011.