dimarts, 13 de març de 2012

Borgonyà

Casa del carrer Escòcia.
Novembre del 2011.