dissabte, 3 de novembre de 2012

Palafrugell

Sortint de l´ Església.
Octubre del 2012.