dissabte, 15 d’octubre de 2011

Camí del Carlit

L´estany gelat. Juny del 2011.