dissabte, 24 de setembre de 2011

Girona, temps de flors

Detall d´una instal·lació a les escales del Call Jueu. Maig del 2011.