dijous, 16 de juny de 2011

Teatre l´ Atlàntida

Interior. Febrer del 2011.