divendres, 17 de desembre de 2010

Museu de Cucuteni

Interior del Museu de Cucuteni amb el jaciment principal on hi varen trobar enterrat un  important cap tribal amb les seves tres dones que, segons el guia del museu, varen ser "killed". El guia era molt expressiu i trobava força important remarcar el mot "killed" tot passant expressivament la seva ma per la nou del coll. Segurament el fet de ser els primers turistes en molt de temps que arribàvem a aquest museu el va engrescar a fer-nos una visita molt detallada. Acabada la visita teniem clar un parell de coses: Que als individus els varen trobar "in the hole", que un era un cap important i el varen enterrar "in the middle" i que les seves tres dones "three wife" varen ser "killed" per acompanyar al difunt pel seu viatge per l´eternitat. Novembre del 2010.