dissabte, 20 de març de 2010

Dolomites

Disfrutant del paisatge. Sesto-Sexten, Juny del 2009.